Kentucky Summer Classic

Kentucky Horse Park Lexington, KY

Tuesday, July 28, 2020 - Sunday, August 02, 2020


30
ADULT HUNTER 36 & OLDER AWARDS

165
ADULT HUNTER 36&OLDER

166
ADULT HUNTER 36&OLDER

167
ADULT HUNTER 36&OLDER

168
ADULT HUNTER 36&OLDER

169
ADULT HUNTER U/S 36&OLDER